Migajek Software : HateML Pro - Możliwości
HateML Pro. The fast and easy way of web development.

Możliwości
Zaawansowane podświetlanie składni

Podświetlanie składni wbudowane w HateML jest jednym z lepszych dostępnych, ponieważ zamiast tylko porównywać elementy kodu ze wzorcem - jak robi to większość programów - HateML parsuje w tle cały dokument, dzięki czemu "rozumie" kod dokumentu i może go w odpowiedni sposób zaprezentować Podświetlanie składni XHTML Podświetlanie składni CSS

 

Automatyczne sprawdzanie składni

Program posiada automatyczne sprawdzanie składni dla języków PHP, XHTML i CSS.
Dla języka PHP niezbędne jest posiadanie zainstalowanego środowiska PHP na komputerze, sprawdzanie składni dla XHTML i CSS jest wbudowane w program.  Program podświetla niedozwolone elementy dla różnych wersji HTML i XHTML. Sprawdza również składnię CSS 1 i CSS 2.1

 

IntelliSense & CodeHint

Dzięki podpowiedziom do kodu możesz zaoszczędzić czas, nie musisz pamiętać nazw elementów składowych klasy i funkcji. Kiedy piszesz kod, jest on parsowany w tle i gotowy do wyświetlenia w oknie IntelliSense w każdej chwili.
Program rozpoznaje które elementy są oznaczone jako static / private / public / protected co zapobiega wyświetleniu tych elementów kiedy nie mogą być użyte.
Ponadto program posiada podpowiedzi do kodu XHTML (pokazywane są dostępne tagi, ich właściwości oraz ewentualnie wartości tych właściwości).
Dostępna jest wtyczka dostarczająca podpowiedzi dla CSS.
XHTML IntellISense JavaScript IntellISense Podpowiedzi do kodu (CodeHint)

 

Debugger & Profiler

Debugger jest jednym z najpotężniejszych narzędzi ułatwiających pracę z PHP.
Dzięki niemu można śledzić wykonywanie skryptu, podglądać zawartość zmiennych, ustawiać tzw. pułapki (breakpoint'y) w kodzie, co umożliwia zatrzymanie wykonywania kodu w danym miejscu i wiele innych. Każdy breakpoint może mieć przypisany warunek zatrzymania lub ilość zatrzymań po których stanie się nieaktywny.
Profiler kodu umożliwia sprawdzenie czasu wykonywania poszczególnych linii, funkcji i wskazanie najbardziej czasochłonnych części programu.
PHP Debugger

 

CodeBrowser

CodeBrowser jest narzędziem ułatwiającym nawigację po kodzie. Podobnie jak IntelliSense, pracując w tle skanuje on kod, zaś wyniki skanowania są prezentowane w formie drzewka przedstawiającego strukturę dokumentu.

Prezentowane informacje :

 

Klient FTP

Wbudowany klient FTP z obsługą wielu połączeń jednocześnie zapewnia łatwe i szybkie zarządzanie plikami na serwerze. Klient obsługuje wysyłanie i pobieranie zarówno plików jak i całych katalogów, wraz z podkatalogami. Dodatkową cechą jest możliwość zdalnej edycji pliku - plik jest ściągany do katalogu tymczasowego, następnie przy zapisywaniu zmian wysyłany z powrotem na serwer.
Dane dotyczące kont używanych w kliencie FTP zapisywane są w pliku projektu.

 

SolutionExplorer

W celu łatwego zarządzania grupą plików, do program HateML dołączony został SolutionExplorer - narzędzie służące do katalogowania plików projektu. SolutionExplorer umożliwia zarządzanie plikami w projekcie. Informacja o pliku zawiera jego nazwę pliku, położenie kursora, wybrane kodowanie i podświetlanie składni oraz ewentualny komentarz pliku. Podczas otwierania pliku przez dwukrotne kliknięcie na nim w oknie SolutionExplorera informacje te są odtwarzane.
Możliwe jest zaimportowanie katalogów i plików do SolutionExplorera, zachowując ich strukturę na dysku. Należy jednak pamiętać że usunięcie pliku / katalogu w SolutionExplorer nie powoduje ich usunięcia na dysku. Ponadto SolutionExplorer przechowuje informacje o połączeniach FTP oraz, opcjonalnie, MySQL.

 

MySQL Manager (plugin)

Dołączony plugin MySQL Manager to proste narzędzie do zarządzania bazami MySQL. Okno podzielone jest na 4 części: drzewko połączeń oraz dostępnych baz danych, tabela wyników zapytania MySQL, pole do wpisywania zapytań oraz tzw. log połączenia, w którym wyświetlane są ewentualne błędy w połączeniu lub wpisywanym zapytaniu. W trakcie wpisywania zapytań dostępne są podpowiedzi oparte na zdefiniowanych słowach kluczowych oraz danych pobieranych bezpośrednio z bazy (np. nazwy tabel i ich pól). Do zarządzania połączeniami służy specjalny pasek narzędziowy.

 

Więcej dodatków

Pozostałe dodatki: